Gipsmaker og gipsornamenter

Wettergren har en spesiell forkjærlighet for gamle bygninger. Dette er ofte prosjekter der ivaretakelse av og tilbakeføring til originale detaljer kan falle svært kostbart.

Ved disse prosjektene er som regel også antikvariske myndigheter inne i bildet for å gi sine råd med på veien i prosessen.

For å gjøre prosessen mest mulig kostnadseffektiv for kunden har vi derfor valgt å knytte til oss to egne gipsmakere. Deres spesialfelt i enhver fasaderehabilitering som krever det er å ivareta original stukkatur og annen fasadeornamentikk. Våre gipsmakere arbeider tett med våre malere og murere hver gang vi tar fatt på en fasade på en antikvarisk bygning, noe som setter oss i en unik stilling som fasadeentreprenør.

Gjennom å høste disse erfaringene har vi også etablert et svært godt samarbeide med Byantikvaren, for på den måten på best mulige måte å komme frem til en endelig løsning som kombinerer moderne krav med antikvariske- og bevaringshensyn.

Ring oss på 22 87 08 30 eller bruk vårt kontaktskjema her for et uforbindtlig tilbud!

Send oss en melding

Vis i kart