Murere og murerarbeide

Fasaderehabilitering av bygård i Oslo

Murere og murerarbeide

Wettergren har et stort antall fagarbeidere som kan håndtere enhver mur og mureroppgave til din fulle tilfredsstillelse. Vi har egne spesialister på trekning av mur, som ivaretar all fasadeornamentikk, det være seg stukkatur eller annen dekor på antikvariske bygninger, i fasaderehabiliteringen.

Deres kolleger arbeider som fasademurere med de større flatene i fasadeoppussingen. Slik er Wettergren seg sitt ansvar bevisst som din valgte fasadeentreprenør. Våre murere er fast ansatt hos oss, og arbeider etter norske tarifflønninger. Dette gir deg trygghet for at Wettergren representerer kvalitet i alle ledd i utførelsen av det murerarbeid du måtte ønske deg. Våre murere er godt skolerte i norsk byggeskikk og norske kvalitetskrav og utfører sitt arbeid etter en faglig standard som må tilfredstille den utvidede garanti du får av oss. Ingen mur er for liten, og slett ingen mur er for stor!

Ring oss på 22 87 08 30 eller bruk vårt kontaktskjema her for en uforbindtlig samtale og tilbud!

Murere og murerarbeide

Våre Tjenester

Alle våre tjenester utføres av høyt kvalifiserte og kvalitetsbevisste malere og murere. Vi utfører alt av fasadeoppussing, fasaderehabilitering og annet fasadearbeid.

Fasaderenovering

Våre Prosjekter

Referanselisten vår omfatter mer enn 1000 prosjekter i Oslo alene. Her har vi gjort et utvalg som illustrerer noe av variasjonen i de oppgavene vi påtar oss som fasadeentreprenør

Kostnadsfritt pristilbud

Har din gård behov for fasadeoppussing? Vi kommer på befaring og inspiserer gården - og hos Wettergren betaler du ingenting før en avtale om gjennomføring av en fasaderehabilitering, stor eller liten, er underskrevet og oppstart avtalt!