Murere og murerarbeide

Wettergren har et stort antall fagarbeidere som kan håndtere enhver mur og mureroppgave til din fulle tilfredsstillelse.

Vi har egne spesialister på trekning av mur, som ivaretar all fasadeornamentikk, det være seg stukkatur eller annen dekor på antikvariske bygninger, i fasaderehabiliteringen.

Deres kolleger arbeider som fasademurere med de større flatene i fasadeoppussingen. Slik er Wettergren seg sitt ansvar bevisst som din valgte fasadeentreprenør.

Våre murere er fast ansatt hos oss, og arbeider etter norske tarifflønninger. Dette gir deg trygghet for at Wettergren representerer kvalitet i alle ledd i utførelsen av det murerarbeid du måtte ønske deg.

Våre murere er godt skolerte i norsk byggeskikk og norske kvalitetskrav og utfører sitt arbeid etter en faglig standard som må tilfredstille den utvidede garanti du får av oss.

Ingen mur er for liten, og slett ingen mur er for stor!

Ring oss på 22 87 08 30 eller bruk vårt kontaktskjema her for en uforbindtlig samtale og tilbud!

Send oss en melding

Vis i kart