Piperehabilitering

Pipen er med stor sannsynlighet det aller mest værutsatte punktet på gården. Samtidig er det et element i bygningen som blir viet svært liten oppmerksomhet, gjerne ikke før stein begynner å løsne, og pipen begynner å utgjøre et faremoment for omgivelsene.

Wettergrens høyt kvalifiserte murere kan skorsteinsrehabilitering, og gjør alt nødvendig ytre vedlikehold av piper, inklusive nedhugging av løs stein og ny oppmuring.

Dersom ubrukte pipeløp på ny skal tas i bruk må de klargjøres innvendig. Innvendig brannsikring av piper er et eget fag, og vi setter deg gjerne i kontakt med fagfolk som kan utføre arbeidet i henhold til barnn- og feiervesenets forskrifter.

Wettergren har god erfaring med piperehabilitering i Oslo, og krever rehabiliteringen av pipen stilas eller lift har vi det også.

Ring oss på 22 87 08 30 eller bruk vårt kontaktskjema her for en uforpliktende samtale.

Send oss en melding

Vis i kart