Miljøvennlig kvalitetsarbeid

Maling av bygård i Oslo

Miljø i fokus

Wettergren er svært stolte av å oppfylle de bransjekrav som stilles til en malermester i miljøfyrtårn-programmet. Det innebærer at vi driver vårt arbeide i henhold til en rekke strenge miljøkrav og krav til arbeidsmiljø.

Wettergren er Miljøfyrtårn-sertifisert!

MiljøfyrtårnSom en ansvarlig fasadeentreprenør med miljøengasjement og totalansvar er det naturlig for oss i Wettergren at dette også gjelder bilparken vår. Vi benytter elbil og biler ombygget for naturgass. På større og tyngre oppdrag benyttes kjøretøy med aller nyeste renseteknologi som tilfredsstiller de aller strengeste rensekravene som er lansert i EU.

Vi er godkjent for ansvarsrett

Godkjent for ansvarsrettKravet til høy kvalitet ligger i bunnen for alle de aktiviteter vi engasjerer oss i som fasadeentreprenør. Alle våre oppdrag er forankret i norsk byggeskikk og norske byggetradisjoner. I den grad vi engasjerer underentreprenører er det vårt ansvar å styre disse slik at de oppfyller våre og kundens krav til det endelige resultatet.

Wettergren oppfyller strenge krav til StartBANK

StartbankSom kunde hos Wettergren har du i tillegg til våre egne, selskapsunike garantier for kvalitetsarbeid som går lenger enn bransjestandarden, også den tryggheten det er å vite at Wettergren er registrert i Bygg- og anleggsnæringens leverandørregister – Startbank . Dette er et kresent godkjenningsregister som stiller strenge krav til bedriftene som tas inn mht regnskap, ansettelsesavtaler, hms mv, og representerer et ambisiøst løft fra bransjen i forhold til å rydde opp i uklare og uryddige forhold.

Trygghet med beste kredittverdighet!

Beste kredittverdighetDe siste 10 år har Wettergren stadig oppnådd status som beste kredittverdighet. Dette gir deg som kunde en særlig trygghet om at vi blir værende og følger deg opp.

Murere og murerarbeide

Våre fasadetjenester

Alle våre tjenester utføres av høyt kvalifiserte og kvalitetsbevisste malere og murere. Som hovedentreprenør utfører vi absolutt alt innen fasaderehabilitering, fra fasadeoppussing med maling og murarbeide til piperehabilitering og annet fasadearbeid.

Fasaderenovering

Utførte prosjekter

Som Oslos eldste spesialist innen fasaderehabilitering omfatter referanselisten vår mer enn 1000 fasadeprosjekter i Oslo alene! Her har vi gjort et utvalg som illustrerer noe av variasjonen i fasadeoppgavene vi påtar oss som fasadeentreprenør.

Kostnadsfritt pristilbud

Har din gård behov for fasadeoppussing? Vi kommer på befaring og inspiserer gården - og hos Wettergren betaler du ingenting før en avtale om gjennomføring av en fasaderehabilitering, stor eller liten, er underskrevet og oppstart avtalt!