Fasadetjenester av kvalitet til markedets beste pris

Rehabilitering av bygård i Oslo

Har din bygård behov for rehabilitering?

Wettergren Fasade AS er hovedentreprenør og mer enn godt nok kvalifisert til en hver type fasadearbeid! Igjennom flere enn 1000 prosjekter i Oslo alene har vi levert tjenester som blant annet innbefatter:

• Alt arbeid innen fasadeoppussing, fasaderehabilitering, og fasaderenovering
• Balkongrenovering, inkludert sandblåsing og montering av nye rekkverk
• Piperehabilitering og skorsteinsrehabilitering
• Oppføring av nye balkonger
• Alt av murerarbeid og murertjenester, blant annet pipe- og skorsteinsarbeid
• Alt av malerarbeid og malertjenester, inkludert maling av fasade og maling av vinduer
• Rehabilitering av antikvariske bygninger
• Fasadevask av alle typer fasader og bygårder
• Kalkblåsing og kalkrensing
• Betongrehabilitering, betongrenovering og støping

Hos Wettergren lønnes alle etter godkjent norsk tariff. Wettergren har solide rutiner for internkontroll og HMS, og vi holder alle våre håndtverkere til en hver tid oppdatert på god norsk byggeskikk.

Dette setter oss i stand til å møte dagens høye kvalitetskrav. Markedssituasjonen er kanskje en annen enn tidligere, våre kvalitetskrav, yrkesstolthet og kompetanse er den samme som før. Wettergren yter det lille ekstra som gjør at våre kunder stadig kommer igjen.

Fasaderehabilitering

Fasaderehabilitering

Uansett hvilket behov du har for fasaderehabilitering av din bygård, om det er en enkelt fasade eller flere fasader, så fyller Wettergren ditt behov for fasadeentreprenør.
 

Renovering av betong

Betongrehabilitering

All bygningsmasse lever sitt liv, og må med tiden fornyes eller skiftes ut. Slik er det også i de tilfellene der en fasade er kledd med betong. Renovering av betong er ett ledd i Wettergrens totaltilbud som fasadeentreprenør.

Fasadevask og fasadevedlikehold

Fasadevask og fasadevedlikehold

En uunngåelig del av vedlikeholdet av en bygård i Osloregionen er en periodisk fasadevask. Dette kan tjene som forberedelse til mer vidtgående murer- eller malerarbeider som et ledd i en fasaderehabilitering, eller rett og slett for å gi gården et lite løft.

Fasadeoppussing

Fasadeoppussing

Har du funnet sprekker, løse biter eller hulrom som indikerer løse pussflak på fasaden så er det ingen grunn til å vente. Det finnes ingen fasade som blir bra av seg selv, og dess lenger du venter dess dyrere vil jobben bli når den først kommer i gang.

Murere og murerarbeide

Murere og murerarbeide

Wettergren har et stort antall fagarbeidere som kan håndtere enhver mur og mureroppgave til din fulle tilfredsstillelse.

Malere og maling

Malere og maling

Wettergren har de siste årene, som så mange andre fasadeentreprenører rekruttert faglærte polske malere. Den store forskjellen i vårt selskap er at de malerne du treffer hos oss også er ansatt hos oss.

Kalkblåsing og rensing

Kalkblåsing og kalkrensing

Dette er en rensemetode for fasadeoppussing som har mange fordeler. Kalkblåsing er i en fasaderehabilitering spesielt godt egnet til rensing av alle typer natursten, enten det gjelder en granitt grunnmur, en teglsteinsfasade eller gammel fasadeornamentikk.

Lift

Lift

Forskjellige oppgaver krever forskjellig utstyr. Vår erfaring er den at dersom et engasjement kan løses ved bruk av lift – fremfor å ha et stilas stående og tildekke en fasade eller flere fasader i lengre tid, så er det noe alle beboerne i gården vil være særdeles takknemlige for.

Gipsmaker og gipsornamenter

Gipsmaker og gipsornamenter

Wettergren har en spesiell forkjærlighet for gamle bygninger. Dette er ofte prosjekter der ivaretakelse av og tilbakeføring til originale detaljer kan falle svært kostbart.

Vindusmaling og isolering

Vindusmaling og isolering

I forbindelse med etterisolering av vinduene i gården, noe som dessverre er en nødvendighet svært mange steder, så vil vinduet ha behov for maling.

Piperehabilitering

Piperehabilitering

Pipen er med stor sannsynlighet det aller mest værutsatte punktet på gården. Samtidig er det et element i bygningen som blir viet svært liten oppmerksomhet, gjerne ikke før stein begynner å løsne, og pipen begynner å utgjøre et faremoment for omgivelsene.

Kostnadsfritt pristilbud

Har din gård behov for fasadeoppussing? Vi kommer på befaring og inspiserer gården - og hos Wettergren betaler du ingenting før en avtale om gjennomføring av en fasaderehabilitering, stor eller liten, er underskrevet og oppstart avtalt!